Vé xiếc | Vé xem Xiếc| ve xiec | Ve xem xiec » sách » sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu mới nhất nhà xuất bản tài chính btc

sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu mới nhất nhà xuất bản tài chính btc

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 Thông tư số 165/2014/TT-BTC – ATIGA, Thông tư số 166/2014/TT-BTC – ACFTA; Thông tư số 167/2014/TT-BTC AKFTA ngày 14/11/2014; Thông tư số 20/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 AJCEP; Thông tư số 21/2012/ TT-BTC ngày 15/02/2012 VJEPA; Thông tư số 168/2014/TT-BTC AANZFTA; Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 AIFTA của Bộ Tài chính

GỌI ĐIỆN ĐẶT HÀNG

- tại Hà Nội: 0965 834 628 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )

- tại Sài Gòn: 0974 093 452 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )

- tại Các tỉnh khác: 0987 484 726

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 mới nhất
bìa trước sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu 2015

nội dung cuốn sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 mới nhất gồm có
PHẦN THỨ NHẤT: DANH MỤC VÀ MỨC THUẾ SUẤT CỦA BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
Danh mục và mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ( Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ Tài chính )

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 mới nhất

PHẦN THỨ HAI: DANH MỤC VÀ BIỂU THUẾ TỔNG HỢP MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 2015
A Bố cục Biểu tổng hợp thuế suất thuế nhập khẩu
B Phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu ViệtNam
C Danh mục hàng hóa và Biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu
MỤC I THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 97 CHƯƠNG THEO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VIỆTNAM

Liên hệ đặt hàng:
– tại Hà Nội: 0981.364.318 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )

– tại TP Hồ Chí Minh: 0967.514.109 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )

– tại Các tỉnh khác: 0942.298.380 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )

Nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016

sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất xuất bản quý 2 năm 2015
cập nhật thông tư  185/2010/TT-BTC

cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp xuất bản 2015 Nhằm mục đích hỗ trợ công tác kế toán tài chính tại các cơ quan, đơn vị giúp các cán bộ kế toán của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, sử dụng tài sản nhà nước nâng cao hơn nữa năng lực quản lý tài chính kế toán trong điều kiện mới, nhiệm vụ mới, giúp những người quan tâm đến công tác kế toán thuận tiện trong việc áp dụng, nghiên cứu, giảng dạy và cập nhật các văn bản mới của mình . sách chế độ kế toán HCSN năm 2015 đã hệ thống hóa toàn bộ các quy trình hiện hành về kế toán áp dụng cho các đơn vị HCSN theo một trật tự, kết cấu hợp lý, thuận tiện cho người sử dụng
sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015 đã cập nhật một số văn bản pháp quy mới như: Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, Thông tư 185/2010/TT-BTC, …
cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015
sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015

sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015
Giá bán: 335.000 đồng/cuốn

Cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2015 gồm 4 phần chính:
– Phần thứ 1: Hệ thống chứng từ kế toán (Quy định chung, mẫu chứng từ và giải thích phương pháp lập).
– Phần thứ 2: Hệ thống tài khoản kế toán (Nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán kế toán).
– Phần thứ 3: Hệ thống sổ kế toán (Quy định chung, mẫu sổ và phương pháp ghi sổ kế toán).
– Phần thứ 4: Hệ thống báo cáo tài chính
– Phần 5: các sơ đồ kế toán chủ yếu
Hy vọng cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015 sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn đọc quan tâm đến thông tin mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015
sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015 mới nhất nhà xuất bản tài chính bộ tài chính phát hành
Mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách