Vé xiếc | Vé xem Xiếc| ve xiec | Ve xem xiec » sách » sách hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu mới nhất

sách hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu mới nhất

hướng dẫn thủ tục hải quan đối với với hàng hóa xuất nhập khẩu mới nhất hiện nay

GỌI ĐIỆN ĐẶT HÀNG

- tại Hà Nội: 0965 834 628 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )

- tại Sài Gòn: 0974 093 452 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )

- tại Các tỉnh khác: 0987 484 726

Cuốn sách hướng dẫn thủ tục hải quan mới nhất cập nhật
- Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
hướng dẫn thủ tục hải quan đối với với hàng hóa xuất nhập khẩu mới nhất

hướng dẫn thủ tục hải quan đối với với hàng hóa xuất nhập khẩu mới nhất

- Nghị định số 127/2013NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

hướng dẫn thủ tục hải quan đối với với hàng hóa xuất nhập khẩu mới nhất

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; các phương pháp tính thuế và phân loại hàng hóa áp dụng mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và hải quan…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách hướng dẫn thủ tục hải quan đối với với hàng hóa xuất nhập khẩu mới nhất:
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA GIÁM SÁT QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
Nội dung cuốn sách hướng dẫn thủ tục hải quan đối với với hàng hóa xnk mới nhất gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Phần thứ hai. Chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện;
Phần thứ ba. Căn cứ và phương pháp tính thuế, phân loại hành hóa áp dụng mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
Phần thứ tư. Thủ tục pháp lý về kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan;
Phần thứ năm. Quy trình nghiệp vụ thanh tra thuế, thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực hải quan;
Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Liên hệ đặt hàng:
- tại Hà Nội: 0981.364.318 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )

- tại TP Hồ Chí Minh: 0967.514.109 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )

- tại Các tỉnh khác: 0942.298.380 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )

Nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016

ách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt năm 2015

chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ thông tư 200/2014/TT-BTC và 202 bộ tài chính
Cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ được dịch ra tiếng anh và tiếng việt cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 202/2014/TT-BTC

Vai trò của kế toán trong doanh nghiệp rất quan trọng, kế toán đảm nhận việc kích thích và điều tiết các hoạt động kinh doanh. Kế toán duy trì và phát triển các mối liên kết trong doanh nghiệp. Mọi bộ phận trong doanh nghiệp đều liên quan đến kế toán, từ khâu kinh doanh đến hành chánh nhân sự… Chính vì lẽ đó để ngày càng hoàn thiện hơn về chế độ kế toán, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính.
sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 song ngữ anh việt 200/2014/TT-BTC và 202 bộ tài chính

sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 song ngữ anh việt
Giá bán: 830.000 đồng/bộ
Để giúp cho đội ngũ kế toán tại các doanh nghiệp cũng như đội ngũ kế toán – kiểm toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần các nội dung mới của Chế độ kế toán doanh nghiệp thông tư 200 song ngữ anh việt, tổ chức thực hiện tốt ngay từ đầu năm 2015 về chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất bạn đọc có thêm tư liệu thực hiện công tác kế toán một cách tốt nhất, Nhà Xuất bàn Văn Hóa Thông tin trân trọng giới thiệu bộ sách :